Hubungi Kami

Alamat

Jl. Thoyib Hadiwijaya, Sempaja Sel., Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243

Telepon : (0541) 251021

Email : smksppsamarinda@yahoo.com